Päivitäthän selaimesi

Käyttämäsi selain on vanhentunut. Järjestelmä ei välttämättä toimi oikein. Varmistaaksesi parhaan käyttökokemuksen, olisi suositeltavaa päivittää selain johonkin seuraavista:

(klikkaa sulkeaksesi)
 

MyDeeplead -rekisterin rekisteriseloste

Laatimispäivä 1.1.2012

1. Rekisterinpitäjä Deeplead Oy

Askonkatu 9E
15100 Lahti
2. Vastaava henkilö Tommi Kinnunen
Deep Lead Oy


Askonkatu 9E
15100 Lahti
3. Rekisterin nimi Henkilökohtainen, valmennuksen tehtävien hallinta ja kyselyn tilaus- ja tulostuspalvelu

Internet-palvelu on osoitteessa: http://my.deeplead.com
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Henkilötietolain 8 §:n mukaisesti henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen.


Henkilötietolain 4 luvun mukaisesti henkilötietoja voidaan lisäksi käyttää Deep Lead Oy:n markkina- ja mielipidetutkimusta sekä palvelun kehittämistä koskevia kyselyjä varten sekä mahdollisesti uusia palveluja ja tuotteita koskevan informaation lähettämiseen.Henkilön/asiakkaan tietoja ei näytetä muille kuin Deep Lead Oy:n työntekijöille käyttäjätunnukseen liittyvien oikeuksien mukaisesti. 
Muiden tietojen näkymisestä päättää henkilö/asiakas itse.
5. Rekisterin tietosisältö Käyttäjärekisteri:
- Käyttäjän nimi
- Tehtävänimike / titteli
- sähköpostiosoite ja sähköpostihistoria
- puhelinnumero
- työ / kotiosoite
- käyttäjän edustama organisaatio
- valmennushistoria
 ja raportointi

Asiakkaan ylläpitämät häntä arvioivien henkilöiden nimet ja sähköpostit. Arviointitietoa tulostettaessa tiedot yhdistetään vähintään 3 hengen ryhmiin lukuun ottamatta itse- ja esimiesarviota.
6. Säännönmukaiset tietolähteet * Asiakkaat antavat itse tietonsa rekisteröityessään palveluun tai antavat luvan Deep Lead Oy:n tallentaa tietojaan.
Rekisterinpitäjä voi ylläpitää käyttäjän tietoja.
7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto

EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia siirtoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
8. Rekisterin suojauksen periaatteet A. Manuaalinen aineisto:

- asiakas voi tulostaa itselleen itseään kuvaavia tulosteitaB. ATK:lle talletetut tiedot:

Asiakasrekisteri sijaitsee Amazonin pilvipalvelussa olevassa palvelimessa, johon on pääsy vain palvelun ylläpitäjillä käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Asiakkaat pääsevät palveluun omilla tunnuksillaan ja salasanoilla.

* Henkilötietolain 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.

Käyttämäsi selain on vanhentunut. Järjestelmä ei välttämättä toimi oikein. Päivitäthän selaimesi varmistaaksesi parhaan käyttökokemuksen: